Stocks-AMRS-Amyris Inc

AMRS Amyris Inc

0.0500 -0.0140 (-21.87%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Amyris Incs intäkter decreased med 21.06% och uppgick till 269.85M. Nettoinkomsten decreased med 100.30% till -543.37M. Nettotillgångarna decreased med 235.97% till -467.71M och VPA decreased från -0.93 till -1.65.
AMRSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-7.34%
Nettovinstmarginal
-194.66%
Rörelsemarginal
-218.19%
Avkastning på investeringar
-134.68%