Stocks-ARVL-Arrival

ARVL Arrival

1.31 -0.01 (-0.76%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2021: Arrivals intäkter decreased med NaN och uppgick till 0.00. Nettoinkomsten decreased med 24,498.41% till -1.30B. Nettotillgångarna increased med 400.72% till 1.23B och VPA decreased från -0.16 till -1.98.
ARVLs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
N/A
Rörelsemarginal
N/A
Avkastning på investeringar
-26.51%