Stocks-AZPN-Aspen Technology Inc

AZPN Aspen Technology Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/6/2023: Aspen Technology Incs intäkter increased med 157.63% och uppgick till 1.04B. Nettoinkomsten decreased med 302.76% till -107.76M. Nettotillgångarna decreased med 0.75% till 13.07B och VPA decreased från 1.30 till -1.67.
AZPNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
38.42%
Nettovinstmarginal
-6.55%
Rörelsemarginal
-18.42%
Avkastning på investeringar
-0.26%