Stocks-BIG-Big Lots Inc

BIG Big Lots Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/1/2023: Big Lots Incs intäkter decreased med 11.09% och uppgick till 5.47B. Nettoinkomsten decreased med 218.52% till -210.71M. Nettotillgångarna decreased med 24.17% till 763.91M och VPA decreased från 5.33 till -7.30.
BIGs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
32.20%
Nettovinstmarginal
3.44%
Rörelsemarginal
-10.15%
Avkastning på investeringar
8.14%