Stocks-BPMC-Blueprint Medicines Corp

BPMC Blueprint Medicines Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Blueprint Medicines Corps intäkter increased med 13.30% och uppgick till 204.04M. Nettoinkomsten increased med 13.44% till -557.52M. Nettotillgångarna increased med 9.54% till 1.33B och VPA increased från -11.01 till -9.35.
BPMCs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
79.02%
Nettovinstmarginal
-278.53%
Rörelsemarginal
-245.59%
Avkastning på investeringar
-37.84%