Stocks-CAMP-CalAmp Corp.

CAMP CalAmp Corp.

4.78 0.06 (1.33%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera

Översikt

Innan stängning4.72
Dagens intervall 4.69 - 4.87
52 vec. intervall 2.96 - 7.60
Genomsnittlig volym (3 m)249.59K
Ett års avkastning-18.85%
Beta1.4647
Börsvärde174.49M
Prisutvecklingsförhållande
Intäkter284.82M
EPS-0.9373
Utdelning (avkastning)0 (0%)
1 dag 1 vecka 1 månad 3 månader 6 månader 1 år 3 år Max
Diagramtider i UTC
Bransch Telecommunications Equipment
Vd Jeff Gardner, MBA, CPA
Anställda 887

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 28/2/2022: CalAmp Corp.s intäkter decreased med 4.13% och uppgick till 295.84M. Nettoinkomsten decreased med 47.22% till -31.15M. Nettotillgångarna decreased med 20.70% till 75.40M och VPA increased från -1.64 till -0.91.
CAMPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
36.54%
Nettovinstmarginal
-4.76%
Rörelsemarginal
-7.96%
Avkastning på investeringar
-5.01%
02/22
05/22
08/22
11/22
Totala intäkter
68.38M
64.73M
72.83M
78.89M
Bruttovinst
26.78M
24.31M
27.68M
25.29M
Rörelseinkomst
-4.16M
-9.34M
-5.34M
-3.85M
Nettoinkomst
-9.18M
-12.17M
-7.49M
-4.73M