Stocks-CINE.L-Cineworld Group PLC

CINE.L Cineworld Group PLC

0 0 (0%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2021: Cineworld Group PLCs intäkter increased med 97.46% och uppgick till 1.31B. Nettoinkomsten increased med 80.10% till -411.40M. Nettotillgångarna decreased med 253.86% till -254.72M och VPA increased från -1.51 till -0.30.
CINE.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
13.77%
Nettovinstmarginal
-82.85%
Rörelsemarginal
11.19%
Avkastning på investeringar
-8.94%