Stocks-CPE-Callon Petroleum Co

CPE Callon Petroleum Co

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Callon Petroleum Cos intäkter increased med 57.99% och uppgick till 3.23B. Nettoinkomsten increased med 231.32% till 1.21B. Nettotillgångarna increased med 65.37% till 3.09B och VPA increased från 7.26 till 19.54.
CPEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
40.93%
Nettovinstmarginal
-44.95%
Rörelsemarginal
36.75%
Avkastning på investeringar
-9.14%