StocksEllie Mae IncELLI

ELLI

Ellie Mae Inc

98.99 0 (0%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Handla
S
98.90
K
99.09

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2018: Ellie Mae Incs intäkter increased med 15.16% och uppgick till 480.27M. Nettoinkomsten decreased med 57.28% till 22.58M. Nettotillgångarna increased med 9.35% till 804.07M och VPA decreased från 1.48 till 0.63.
ELLIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
58.37%
Nettovinstmarginal
9.16%
Rörelsemarginal
2.17%
Avkastning på investeringar
5.85%
03/18
06/18
09/18
12/18
Totala intäkter
115.78M
125.47M
122.97M
116.05M
Bruttovinst
67.14M
74.66M
71.69M
66.85M
Rörelseinkomst
-5.51M
5.83M
11.22M
-655K
Nettoinkomst
261K
9.81M
12.42M
84K