Stocks-ENFN-Enfusion

ENFN Enfusion

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Enfusions intäkter increased med 34.60% och uppgick till 150.35M. Nettoinkomsten increased med 95.30% till -13.26M. Nettotillgångarna increased med 6.16% till 103.44M och VPA increased från -2.50 till -0.09.
ENFNs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
67.19%
Nettovinstmarginal
-30.07%
Rörelsemarginal
6.64%
Avkastning på investeringar
-49.02%