Stocks-EVA-Enviva Partners LP

EVA Enviva Partners LP

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Enviva Partners LPs intäkter increased med 5.05% och uppgick till 1.09B. Nettoinkomsten decreased med 15.90% till -168.37M. Nettotillgångarna increased med 5.95% till 286.76M och VPA decreased från -2.38 till -2.51.
EVAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
1.60%
Nettovinstmarginal
-9.87%
Rörelsemarginal
-7.95%
Avkastning på investeringar
-6.61%