Stocks-LSXMA-Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

LSXMA Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stocks intäkter increased med 3.53% och uppgick till 9.00B. Nettoinkomsten increased med 71.66% till 1.50B. Nettotillgångarna increased med 2.55% till 11.90B och VPA increased från 0.32 till 3.74.
LSXMAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
46.38%
Nettovinstmarginal
4.57%
Rörelsemarginal
21.27%
Avkastning på investeringar
2.05%