StocksMedtronic PLCMDT

MDT

Medtronic PLC

105.53 1.72 (1.66%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
105.53
K
105.76
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.