Stocks-NEWR-New Relic

NEWR New Relic

85.46 -0.04 (-0.05%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/3/2023: New Relics intäkter increased med 17.84% och uppgick till 925.63M. Nettoinkomsten increased med 22.95% till -178.83M. Nettotillgångarna increased med 5.56% till 363.54M och VPA increased från -3.88 till -2.67.
NEWRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
75.39%
Nettovinstmarginal
-20.71%
Rörelsemarginal
-10.60%
Avkastning på investeringar
-22.56%