Stocks-NS-NuStar Energy LP

NS NuStar Energy LP

15.61 -0.04 (-0.28%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var NuStar Energy LPs intäkter increased med 4.05% och uppgick till 429.96M. Nettoinkomsten increased med 53.61% till 91.60M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA increased från 0.54 till 0.83.
NSs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
33.99%
Nettovinstmarginal
5.10%
Rörelsemarginal
27.03%
Avkastning på investeringar
1.64%