Stocks-NUVA-NuVasive Inc.

NUVA NuVasive Inc.

39.75 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: NuVasive Inc.s intäkter increased med 5.53% och uppgick till 1.20B. Nettoinkomsten increased med 163.05% till 40.41M. Nettotillgångarna increased med 9.27% till 868.89M och VPA increased från -1.24 till 0.76.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsemarginal
Avkastning på investeringar