Stocks-NVEI-Nuvei Corp

NVEI Nuvei Corp

23.40 0.58 (2.54%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Nuvei Corps intäkter increased med 16.40% och uppgick till 843.32M. Nettoinkomsten decreased med 42.12% till 61.96M. Nettotillgångarna decreased med 2.09% till 1.98B och VPA decreased från 0.71 till 0.39.
NVEIs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
69.12%
Nettovinstmarginal
-11.35%
Rörelsemarginal
9.05%
Avkastning på investeringar
-2.57%