StocksOi SAOIBR

OIBR

Oi SA

0.4050 0.0150 (3.85%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Handla
S
0.4100
K
0.4200
(right-click to deleteright-click to manage)
OIBR
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.