Stocks-ONEM-1Life Healthcare Inc

ONEM 1Life Healthcare Inc

16.46 -0.00 (-0.03%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2020: 1Life Healthcare Incs intäkter increased med 36.70% och uppgick till 377.64M. Nettoinkomsten decreased med 66.54% till -89.42M. Nettotillgångarna increased med 151.07% till 548.48M och VPA decreased från -0.42 till -0.66.
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
N/A
Nettovinstmarginal
N/A
Rörelsemarginal
N/A
Avkastning på investeringar
N/A