Stocks-RAD-Rite Aid Corp

RAD Rite Aid Corp

0.5872 -0.0219 (-3.60%)
Marknaden är öppenFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 28/2/2023: Rite Aid Corps intäkter decreased med 1.94% och uppgick till 24.09B. Nettoinkomsten decreased med 39.27% till -749.94M. Nettotillgångarna decreased med 748.04% till -641.78M och VPA decreased från -9.96 till -13.72.
RADs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
20.17%
Nettovinstmarginal
-2.19%
Rörelsemarginal
0.29%
Avkastning på investeringar
-9.80%