Stocks-RETA-Reata Pharmaceuticals Inc

RETA Reata Pharmaceuticals Inc

172.06 0.06 (0.03%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Reata Pharmaceuticals Incs intäkter decreased med 80.71% och uppgick till 2.22M. Nettoinkomsten decreased med 4.88% till -311.90M. Nettotillgångarna decreased med 135.32% till -65.70M och VPA decreased från -8.19 till -8.54.
RETAs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
91.58%
Nettovinstmarginal
-4,130.95%
Rörelsemarginal
-1,455.08%
Avkastning på investeringar
-58.18%