Stocks-RIDE-Lordstown Motors Corp

RIDE Lordstown Motors Corp

2.98 -0.40 (-11.83%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/3/2023 var Lordstown Motors Corps intäkter decreased med 2.58% och uppgick till 189.00K. Nettoinkomsten decreased med 68.35% till -171.72M. Nettotillgångarna decreased med 44.33% till 212.68M och VPA decreased från -0.45 till -0.71.
RIDEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-15,783.55%
Nettovinstmarginal
-29,113.81%
Rörelsemarginal
-64,690.86%
Avkastning på investeringar
-59.62%