Stocks-SMDS.L-DS Smith PLC

SMDS.L DS Smith PLC

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 30/4/2023: DS Smith PLCs intäkter increased med 13.53% och uppgick till 8.22B. Nettoinkomsten increased med 75.71% till 492.00M. Nettotillgångarna decreased med 3.47% till 4.09B och VPA increased från 0.20 till 0.35.
SMDS.Ls investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Bruttomarginal
9.50%
Nettovinstmarginal
4.39%
Rörelsemarginal
9.50%
Avkastning på investeringar
5.19%