Stocks-SOW.DE-Software

SOW.DE Software

0 0 (0%)
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2023: Softwares intäkter increased med 4.40% och uppgick till 1.00B. Nettoinkomsten decreased med 127.02% till -5.20M. Nettotillgångarna decreased med NaN till N/A och VPA decreased från 0.26 till -0.07.
SOW.DEs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
80.14%
Nettovinstmarginal
9.60%
Rörelsemarginal
14.74%
Avkastning på investeringar
7.05%