Stocks-TNET.BR-Telenet Group Holding NV

TNET.BR Telenet Group Holding NV

21.18 0.04 (0.19%)
Handla
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Telenet Group Holding NVs intäkter increased med 2.67% och uppgick till 2.67B. Nettoinkomsten increased med 153.30% till 997.00M. Nettotillgångarna increased med 62.98% till -504.60M och VPA increased från 3.60 till 9.19.
TNET.BRs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
47.29%
Nettovinstmarginal
16.96%
Rörelsemarginal
21.44%
Avkastning på investeringar
10.37%