Stocks-TSP-TuSimple Holdings Inc

TSP TuSimple Holdings Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: TuSimple Holdings Incs intäkter increased med 49.64% och uppgick till 9.37M. Nettoinkomsten increased med 35.57% till -472.05M. Nettotillgångarna decreased med 28.07% till 954.48M och VPA increased från -3.32 till -2.11.
TSPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-503.37%
Nettovinstmarginal
-9,585.24%
Rörelsemarginal
-16,510.99%
Avkastning på investeringar
-4.54%