Stocks-TUP-Tupperware Brands Corp

TUP Tupperware Brands Corp

2.43 0.11 (4.74%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Investera
Investera

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För kvartalet som slutade 31/12/2022 var Tupperware Brands Corps intäkter increased med 3.60% och uppgick till 313.70M. Nettoinkomsten decreased med 826.32% till -35.20M. Nettotillgångarna decreased med 6.90% till -187.50M och VPA decreased från -0.13 till -0.80.
TUPs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
64.05%
Nettovinstmarginal
3.29%
Rörelsemarginal
7.26%
Avkastning på investeringar
33.08%