StocksTwitterTWTR

TWTR

Twitter

41.16 0.30 (0.73%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
41.16
K
41.26
(right-click to deleteright-click to manage)
TWTR
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.