Stocks-VBIV-VBI Vaccines Inc

VBIV VBI Vaccines Inc

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: VBI Vaccines Incs intäkter increased med 71.47% och uppgick till 1.08M. Nettoinkomsten decreased med 62.43% till -113.30M. Nettotillgångarna decreased med 55.41% till 64.16M och VPA decreased från -0.27 till -0.44.
VBIVs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
-91.94%
Nettovinstmarginal
-7,087.78%
Rörelsemarginal
-792.77%
Avkastning på investeringar
-56.03%