Stocks-VSTO-Vista Outdoor Inc.

VSTO Vista Outdoor Inc.

27.62 -0.95 (-3.33%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/3/2023: Vista Outdoor Inc.s intäkter increased med 1.16% och uppgick till 3.08B. Nettoinkomsten decreased med 102.05% till -9.72M. Nettotillgångarna increased med 0.66% till 1.13B och VPA decreased från 8.00 till -0.17.
VSTOs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
31.79%
Nettovinstmarginal
-2.63%
Rörelsemarginal
11.05%
Avkastning på investeringar
-4.00%