Stocks-YNDX-Yandex NV

YNDX Yandex NV

18.94 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Yandex NVs intäkter increased med 54.38% och uppgick till 7.46B. Nettoinkomsten increased med 442.49% till 680.94M. Nettotillgångarna increased med 27.31% till 4.63B och VPA increased från -0.55 till 1.18.
YNDXs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
49.46%
Nettovinstmarginal
12.14%
Rörelsemarginal
-3.89%
Avkastning på investeringar
9.77%