Stocks-ZOM-Zomedica Corp

ZOM Zomedica Corp

0 0 (0%)
Marknaden stängdFörsenade priser från NASDAQ, i USD
Handla

FINANSIELL SAMMANFATTNING

För räkenskapsåret som slutade 31/12/2022: Zomedica Corps intäkter increased med 358.01% och uppgick till 18.93M. Nettoinkomsten increased med 7.44% till -17.02M. Nettotillgångarna decreased med 1.29% till 267.39M och VPA increased från -0.02 till -0.02.
ZOMs investeringsrelationer
ResultaträkningBalansräkningFinansieringsanalys
Kvartalsvis
Bruttomarginal
45.32%
Nettovinstmarginal
-133.67%
Rörelsemarginal
-105.55%
Avkastning på investeringar
-245.90%