พิมพลักษณ์

ผู้ให้บริการในความหมายของข้อกำหนดที่ 5 ของคำสั่ง 2000/EC (คำสั่งเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์):

องค์กรการลงทุนไซปรัส (CIF)

หมายเลขจดทะเบียน: HE20058

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม: 10200585J

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต: Avi Sela

อีเมล: customerservice@etoro.com

ฝ่ายบริการลูกค้า

หน่วยงานกำกับดูแล:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (CySEC)

หมายเลขใบอนุญาต: 109/10

19 Diagorou Str.

CY-1097 Nikosia

อีเมล: info@cysec.gov.cy

เว็บไซต์: www.cysec.gov.cy