วิธียืนยันบัญชี eToro ของคุณ

การตรวจสอบยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียนที่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์ม eToro ข้อกำหนดตามระเบียบระบุให้เราตรวจสอบยืนยันบัญชีใหม่ทุกบัญชีของ eToro ซึ่งจะช่วยรักษาแพลตฟอร์มของเราให้ปลอดภัยและป้องกันการกระทำที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์ม eToro  ในการยืนยันบัญชีของคุณ คุณจำเป็นต้องอัปโหลดทั้งหลักฐานรับรองตัวตน (POI) และหลักฐานรับรองที่อยู่ (POA) ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่คุณได้ส่งเอกสารทั้งสองฉบับแล้วเท่านั้น คุณสามารถใช้แอป eToro สแกนเอกสารของคุณไปยังแพลตฟอร์มได้โดยตรง

หลักฐานรับรองตัวตน

เอกสาร POI ควรระบุชื่อ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่ายที่ชัดเจน วันที่ออกเอกสาร และหากมีวันหมดอายุ ก็ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนด้วย หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานรับรองตัวตนที่ดี เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทีมงานของ eToro สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด หรือคุณสามารถใช้ใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวใด ๆ ที่ออกโดยรัฐบาลได้ หากเอกสารนั้นมีสองด้าน และมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนด้านหลังเอกสาร คุณจะต้องอัปโหลดด้านหลังเอกสารด้วย

ข้อมูลทั้งหมดใน POI จะต้องสามารถมองเห็นได้

อัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน โดยไม่มีการตัดและเน้นส่วนใดๆ

สำหรับการอัปโหลด POI ของคุณทันที คลิกที่นี่

 

หลักฐานรับรองที่อยู่

เอกสาร POA ของคุณควรระบุชื่อเต็ม ที่อยู่ และวันที่ออกเอกสาร ซึ่งไม่ควรนานกว่า 6 เดือน  ชื่อหรือโลโก้ของผู้ออกเอกสารควรมองเห็นได้ชัดเจน โปรดแน่ใจว่าได้สแกนเอกสารของคุณกับฉากหลังที่มีสีต่างกับเอกสาร เพื่อให้สามารถมองเห็นมุมทั้งสี่ด้านได้

หลักฐานรับรองที่อยู่ของคุณอาจเป็นเอกสารดังต่อไปนี้

ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร

ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต

ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า น้ำประปา หรือก๊าซ

ใบเรียกเก็บภาษี

จดหมายหรือใบแจ้งภาษี

สัญญาเช่าบ้านอย่างเป็นทางการ – จัดทำขึ้นโดยรัฐบาล

 

หนังสือจากเทศบาลเมือง

ใบแจ้งค่าโทรศัพท์

ใบแจ้งค่าบริการอินเทอร์เน็ต

ควรสแกนเอกสารโดยวางเอกสารให้ราบ

ไม่ควรมีการตัดแต่งและสามารถมองเห็นมุมทั้งสี่ด้านได้

*โปรดทราบว่า เรายอมรับภาพที่จับจากหน้าจอ ถ้า POA ของคุณมาจากเอกสารในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับการอัปโหลด POA ของคุณทันที คลิกที่นี่

 

  • ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันอาจใช้เวลาสองสามวัน โดยคุณจะได้รับการแจ้งเมื่อมีการยืนยันบัญชีของคุณแล้ว คุณยังสามารถติดตามสถานะการตรวจสอบยืนยันได้บนแพลตฟอร์ม eToro บัญชีที่ได้รับการยืนยันแล้วจะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวอยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ที่หน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน

ทีมงานของเราจะตรวจดูเอกสารของคุณและอัปเดตสถานะการตรวจสอบยืนยัน จึงไม่จำเป็นต้องเปิดตั๋วขอความช่วยเหลือเพื่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันของคุณ ในกรณีที่เอกสารของคุณถูกปฏิเสธ เราจะส่งอีเมลพร้อมคำอธิบายถึงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมให้อย่างชัดเจน เพื่อเลี่ยงการสูญหายของอีเมล กรุณาเพิ่ม eToro ไว้ในรายชื่อ “ผู้ส่งที่ปลอดภัย” ในการตั้งค่าอีเมลของคุณ