การเปิดเผยความเสี่ยงทั่วไป

ประกาศนี้ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ซึ่งคุณอาจลงทุนผ่านบริการที่นำเสนอโดยบริษัทในเครือ eToro Group โดย eToro ได้นำเสนอบริการด้านการลงทุนที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลายผลิตภัณฑ์ผ่านทางบริษัท eToro (Europe) Ltd. ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมทั้งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) และ eToro (UK) Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) และ eToro AUS Capital Pty Ltd. ซึ่งได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ASIC)

ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ eToro นำเสนอประกอบด้วยหุ้น กองทุนรวมที่ซื้อขายได้สะดวกเสมือนหุ้น (ETF) และสกุลเงินดิจิทัลซึ่งคุณได้รับกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์อ้างอิง นอกจากนี้ eToro ยังนำเสนอสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่เสนอโอกาสลงทุนในสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี

การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ETF หรือสกุลเงินดิจิทัลที่ eToro เสนอให้ทุนเงินกู้แก่คุณ (ซึ่งปัจจุบันยังไม่เปิดบริการสำหรับสกุลเงินดิจิทัล) หรืออนุญาตให้คุณทำธุรกรรมระยะสั้นและ/หรือธุรกรรม Copy Trading (รวมถึง CopyPortfolios) จะถือว่าเป็นธุรกรรม CFD

eToro ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนซื้อสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิง หุ้น หรือ ETF (เช่น ธุรกรรมการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวโดยใช้ทุนเงินกู้ 1) ถือสินทรัพย์และขายสินทรัพย์ดังกล่าวในภายหลัง ธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นขึ้นอยู่กับภาคผนวกการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล (“ภาคผนวกการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล”)

เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นแบบกระจายอำนาจและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของเรา ดังที่ให้คำนิยามไว้ในภาคผนวกการซื้อสกุลเงินดิจิทัล เป็นบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรอบกฎระเบียบเฉพาะใด ๆ ของยุโรป (รวมถึง MIFID) ดังนั้น เมื่อลูกค้าของ eToro (Europe) Ltd. ใช้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและบริการซื้อขาย CFD ของสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น การเข้าถึงกองทุนชดเชยนักลงทุนสำหรับลูกค้าของบริษัทด้านการลงทุนในไซปรัสและ Financial Ombudsman Service เพื่อการระงับข้อพิพาท ลูกค้าของ eToro (Europe) Ltd. จะยังคงได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เงินของลูกค้า และการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ของลูกค้าที่ดีที่สุด ทั้งนี้ เฉพาะลูกค้าของ eToro (UK) Ltd. ที่ใช้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น (ไม่ใช่การซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัล) จะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับลูกค้าที่่ใช้บริการการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น Financial Services Compensation Scheme (FSCS) และ Financial Ombudsman Service เพื่อการระงับข้อพิพาท เราจะพยายามทำให้คุณได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการเก็บรักษาสินทรัพย์ของลูกค้าที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนหลายราย ประกาศนี้ให้ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ไม่สามารถอธิบายความเสี่ยงได้ทั้งหมดหรือความเสี่ยงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณอย่างไร หากคุณมีข้อสงสัย คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจซื้อขายกับ eToro และคุณมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการแบกรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยคุณต้องติดตามโพสิชันขายของคุณอย่างรอบคอบ การซื้อขายมีความเสี่ยงต่อเงินทุนของคุณ คุณไม่ควรลงทุนด้วยเงินที่คุณไม่สามารถขาดทุนได้ อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถขาดทุนได้มากกว่าอิควิตีในบัญชีของคุณ

  

ผู้พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสจะได้รับสิทธิ์การคุ้มครอง ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทั่วไปนี้ ดังนั้น โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด การขาดทุนสูงสุดในแต่ละธุรกรรมจะเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดที่ลงทุนในธุรกรรมดังกล่าว ตามที่ผู้ใช้นั้น ๆ ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว

CFD

CFD ย่อมาจาก “Contract For Difference” ซึ่งหมายถึง การที่คุณไม่ได้ซื้อสินทรัพย์อ้างอิง แต่จะซื้อสัญญาเพื่อชำระส่วนต่างของราคาเริ่มต้นและราคาสุดท้ายของสินทรัพย์ เมื่อซื้อขาย CFD คุณมักซื้อขายด้วยมาร์จิ้น ซึ่งหมายถึง คุณจะต้องฝากเงินเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าโดยรวมของโพสิชันของคุณ ซึ่งเรียกว่า “การใช้เงินกู้” และแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของตลาดก็อาจมีผลกระทบเชิงลบหรือบวกต่อบัญชีการซื้อขายของคุณอย่างมาก

หากตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ คุณอาจขาดทุนรวมมากกว่าเงินทุนที่ลงทุนในโพสิชันนั้น ๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนทั้งหมดในบัญชีของคุณเป็นจำนวนสูงสุดเท่ากับอิควิตีในบัญชีของคุณ

ก่อนทำการตัดสินใจซื้อขายด้วยมาร์จิน คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่ CFD ของเราไม่ได้จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนใดๆ CFD มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดแลกเปลี่ยน เนื่องจากไม่สามารถรับประกันสภาพคล่องของตลาดได้ และอาจจะยากต่อการออกจากโพสิชันปัจจุบัน ราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ถูกกำหนดโดยเรา ตามพันธกรณีในการนำเสนอการดำเนินการที่ดีที่สุดตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินการของเรา เพื่อดำเนินการอย่างสมเหตุผลและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะ CFD ของเราอาจมีความแตกต่างกันอย่างมากจากตลาดหรือตราสารอ้างอิงที่แท้จริง รายละเอียด CFD ทั้งหมดมีจะอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์อ้างอิงของบริษัท เราไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำกำไรจากลูกค้าของเราด้วยผลลัพธ์ของกิจกรรมขององค์กร เช่น การออกสิทธิ การควบคุมกิจการ การควบรวมกิจการ การกระจายหรือการรวบหุ้น รวมถึงข้อเสนอแบบเปิด เรามุ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติที่เราได้รับหรือจะได้รับ หากเรากำลังป้องกันความเสี่ยงให้กับคุณในตลาดอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดคุณจะไม่ได้ทำข้อตกลงในตลาดอ้างอิง ดังนั้น ในส่วนของ CFD ของเรา คุณอาจได้รับผลประโยชน์น้อยกว่ากรณีที่คุณเป็นเจ้าของตราสารอ้างอิง

CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้ทุนเงินยืม 76%ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยประสบกับการขาดทุนเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณหรือไม่

CFD ไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาว หากคุณถือ CFD ไว้เป็นระยะเวลานาน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้น (เช่น ค่าธรรมเนียมข้ามคืน) และการซื้อสินทรัพย์อ้างอิงแทนอาจมีประโยชน์มากกว่า อาจเกิดการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของตลาดซึ่งเรียกว่า “ช่องว่างของราคา” ซึ่งทำให้ราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ช่องว่างของราคาอาจเกิดเมื่อตลาดอ้างอิงปิด ซึ่งหมายความว่า ราคาในตลาดอ้างอิงอาจเปิดในระดับที่แตกต่างกันอย่างมาก และเป็นราคาที่คุณมีเสียเปรียบ

ระหว่างที่คุณเปิดโพสิชัน คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจตลอดเวลาว่า บัญชีของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นของเรา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น หากราคาของเราเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับคุณ หรือถ้าข้อกำหนดมาร์จิ้นของเรามีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น คุณอาจต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจำนวนมากให้กับเรา เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดมาร์จิ้นได้เพื่อรักษาโพสิชันเปิดการซื้อขายของคุณ หากคุณไม่ดำเนินการดังกล่าว เรามีสิทธิ์ที่จะปิดอย่างน้อยหนึ่งโพสิชันหรือทั้งหมดของคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแค้เพียงผู้เดียว

ความเหมาะสม

ก่อนที่เราจะเปิดบัญชีให้คุณ เราจำเป็นต้องทำการประเมินว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่คุณเลือกมีความเหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่ และเพื่อเตือนคุณว่ามีผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับคุณตามข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ หากคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อและเปิดบัญชีกับเรา จะเป็นการยืนยันว่าคุณได้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยง

การติดตามโพสิชัน

คุณควรแน่ใจว่าคุณสามารถตรวจติดตามโพสิชันในบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในการตรวจติดตามโพสิชันในบัญชีของคุณ

การดำเนินการ

ถึงแม้ว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายของ eToro จะอัตโนมัติ และเรากำลังมอบการดำเนินการที่ดีที่สุดให้คุณ แต่เป็นไปได้ว่าราคาในตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงการสั่งซื้อกับเวลาดำเนินการ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าราคาที่ต้องการจะเท่ากับราคาดำเนินการสั่งซื้อ ราคาดังกล่าวอาจไม่ใช่ราคาที่คุณต้องการ

วิธีตัดการขาดทุน เรากำหนดให้คุณเลือกขีดจำกัด “จุดตัดขาดทุน” การจำกัดเหล่านี้จะช่วยปิดโพสิชันให้คุณโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงราคาที่คุณเลือกจำกัดไว้ อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์ที่การจำกัด “จุดตัดขาดทุน” ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ เช่น เมื่อมีการเคลื่อนไหวราคาอย่างรวดเร็วหรือเมื่อปิดตลาด

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ระบบการซื้อขายและดำเนินการออนไลน์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะความล้มเหลวของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุด

Copy Trading

eToro นำเสนอฟีเจอร์สังคมการซื้อขาย ในการตัดสินใจเพื่อคัดลอกเทรดเดอร์บางรายหรือหลายราย และ/หรือทำตามบางกลยุทธ์ คุณต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงินทั้งหมดของคุณ รวมถึงภาระผูกพันทางการเงิน และคุณเข้าใจดีว่าการใช้ฟีเจอร์สังคมการซื้อขายเป็นการเก็งกำไรสูง และคุณอาจขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ใช้คัดลอกนักเทรดบางรายหรือรายรายได้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์สังคมการซื้อขาย รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงการดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติซึ่งการเปิดและปิดการซื้อขายจะเกิดขึ้นในบัญชีของคุณโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ Copy Trading ได้ ที่นี่

สกุลเงินดิจิทัล

 • ความเสี่ยงจากการซื้อขาย
  • เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นแบบกระจายอำนาจและไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของเราเป็นบริการที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจึงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรอบกฎระเบียบเฉพาะใด ของยุโรป (รวมถึง MIFID) ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีธนาคารกลางที่ออกมาตรการคุ้มครองค่าเงินสกุลดิจิทัลในช่วงที่เกิดวิกฤตหรือออกสกุลเงินเพิ่มได้ ดังนั้น เมื่อลูกค้าของ eToro (Europe) Ltd. ใช้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและบริการซื้อขาย CFD ของสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาจะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับลูกค้าที่ใช้บริการด้านการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น การเข้าถึงกองทุนชดเชยนักลงทุนสำหรับลูกค้าของบริษัทด้านการลงทุนในไซปรัสและ Financial Ombudsman Service เพื่อการระงับข้อพิพาท ลูกค้าของ eToro (Europe) Ltd. จะยังคงได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เงินของลูกค้า และการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์สินของลูกค้าที่ดีที่สุด

ลูกค้าของ eToro (UK) Ltd. ที่ใช้บริการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น (ไม่ใช่การซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัล) ที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองเหมือนกับลูกค้าที่่ใช้บริการการลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น Financial Services Compensation Scheme (FSCS) และ Financial Ombudsman Service เพื่อการระงับข้อพิพาท เราจะพยายามทำให้คุณได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินการและการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ดีที่สุด

 • ตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานเท่านั้น ตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นเวทีที่ไดนามิก โดยราคาที่เป็นไปมักคาดการณ์ได้ยากและมีความผันผวนสูงมาก ราคาของสกุลเงินดิจิทัลมักจะไม่โปร่งใส เป็นการเก็งกำไรสูงและอ่อนไหวต่อการปั่นตลาด ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ผลิตภัณฑ์อาจกลายเป็นไร้ค่าได้
 • ซึ่งการจำแนกความแตกต่างระหว่างราคาบ่งชี้ที่แสดงอยู่ในแผนภูมิกับราคาในการทำข้อตกลงที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราเป็นสิ่งสำคัญ การเสนอราคาบ่งชี้ (Indicative Quote) เป็นการบางชี้ว่าตลาดอยู่ที่ระดับใด เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเป็นแบบกระจายอำนาจ ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนในการทำธุรกรรมทั้งหมด ดีลเลอร์แต่ละรายอาจเสนอราคาที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น ราคาที่แสดงบนแผนภูมิใดๆ ที่จัดทำโดยเราหรือบุคคลที่สามจะสะท้อนเฉพาะราคา “บ่งชี้” และไม่จำเป็นต้องเป็นราคา “ซื้อขาย” จริงที่สามารถทำการซื้อขายได้
 • การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ง่าย เนื่องจากความเป็นนิรนามของธุรกรรม ซึ่งนักลงทุนจะได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมาย
 • ดังนั้น ควรมองว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงสูงมากและคุณไม่ควรลงทุนโดยใช้เงินทุนที่คุณไม่สามารถขาดทุนได้ จากที่กล่าวมา สกุลเงินดิจิทัลไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณไม่ควรทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เว้นแต่คุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญ และคุณมีความเข้าใจถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ รวมทั้งมีความกล้าที่จะเสี่ยง คุณควรพึงพอใจว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับคุณเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์และฐานะทางการเงินของคุณ นอกจากนี้ การใช้บริการของเราไม่ได้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยหากเป็นการลงทุนเฉพาะในรายการที่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสูง นอกจากนี้ การเพิ่มสเปรดในการเสนอราคาออนไลน์ทำให้การซื้อขายบนเว็บไซต์ของเรามีความผันผวนมากขึ้น
 • ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นไปได้สูงมาก ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะกับคุณหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์และแหล่งเงินทุนของคุณ คุณควรตระหนักว่าคุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงข้ามกับโพสิชันของคุณ เราอาจขอให้คุณเพิ่มเงินเป็นจำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นเพื่อรักษาโพสิชันดังกล่าว หากคุณไม่ได้จัดหาเงินทุนตามจำนวนที่ระบุภายในระยะเวลาที่เรากำหนด จะมีการชำระบัญชีโพสิชันของคุณโดยมียอดขาดทุน และคุณจะต้องรับผิดต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ
 • ขณะนี้ eToro อนุญาตให้มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในช่วงสุดสัปดาห์และขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ หาก eToro ตัดสินใจหยุดให้บริการ จะอนุญาตให้ซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น เนื่องจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอาจดำเนินการได้ในช่วงวันสุดสัปดาห์ อาจมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างช่วงปิดตลาดในวันศุกร์และช่วงเปิดตลาดในวันอาทิตย์ ปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อให้เสร็จได้ในวันทำการซื้อขายนั้น ๆ หรือดำเนินการสั่งซื้อเสร็จในราคาที่คุณไม่ต้องการ
 • ภายใต้บางเงื่อนไขของตลาด คุณอาจพบความลำบากหรือไม่สามารถชำระโพสิชันได้ ตัวอย่างเช่น อาจเกิดกรณีที่ตลาดแตะจุดความผันผวนของราคารายวันแล้ว (“จุดจำกัดการเคลื่อนไหว”) หากตลาดมีสภาพคล่องไม่เพียงพอ
 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับบล็อกเชน บล็อกเชนเป็นเครือข่ายสาธารณะที่อิสระ เชื่อมต่อโดยตรง และไม่ได้ถูกควบคุมโดย eToro ด้วยวิธีหรือลักษณะใดๆ eToro จึงไม่รับผิดชอบต่อความขัดข้องและ/หรือความผิดพลาดและ/หรือข้อผิดพลาดและ/หรือการละเมิดที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนหรือในเครือข่ายอื่นๆ ที่มีการออกและ/หรือซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล คุณจะมีภาระผูกพันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมในระบบบล็อกเชน โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจใช้กับบล็อกเชน เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งทางกฎหมายหรืออื่นๆ เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของบล็อกเชนหรือการละเมิดความปลอดภัยในบล็อกเชน
 • การดำเนินงานเกี่ยวกับโปรโตคอลสกุลเงินดิจิทัล eToro ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโปรโตคอลซอฟต์แวร์หลักที่ควบคุมการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์มของเรา โดยทั่วไป โปรโตคอลหลักจะเป็นโอเพนซอร์สที่ทุกคนสามารถใช้ คัดลอก แก้ไข และแจกจ่ายได้ eToro ไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของโปรโตคอลหลัก และ eToro ไม่รับประกันฟังก์ชันการทำงาน ความปลอดภัย หรือความพร้อมใช้งานของโปรโตคอลดังกล่าว โปรโตคอลหลักอาจมีการเปลี่ยนแปลงทันทีในกฎการดำเนินงาน (“Fork”) และ Fork ดังกล่าวอาจมีผลต่อค่า ฟังก์ชัน และ/หรือแม้แต่ชื่อสกุลเงินดิจิทัลที่ eToro ถือครองเพื่อประโยชน์ของคุณ ในกรณีที่เป็น Fork ทาง eToro อาจระงับการดำเนินงานชั่วคราว (โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) และ eToro อาจ (ก) กำหนดค่าหรือกำหนดค่าระบบใหม่หรือ (ข) ตัดสินใจไม่รองรับ (หรือหยุดรองรับ) โปรโตคอลที่มีการ Fork อย่างสิ้นเชิง eToro อาจปรับแก้บัญชีของคุณในส่วนของการ Fork แต่อาจไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น โดยขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่คุณถือครอง
 • ความเสี่ยงของบุคคลที่สาม เราอาจเลือกดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ และ/หรือถือครองเงินกระดาษ (Fiat money) และสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ผ่านบุคคลที่สาม บุคคลที่สามไม่ใช่ธนาคารที่ถือครองเงินกระดาษ/เงินเสมือนเป็นเงินฝาก หากบุคคลที่สามสูญเสียเงิน ล้มเหลว หรือเลิกธุรกิจ จะไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองคุณจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงินทุนใดๆ ที่คุณอาจถือไว้กับบุคคลที่สาม ถึงแม้ว่าบุคคลที่สามจะจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐบาลก็ตาม กระเป๋าเงินดิจิทัลอาจเสี่ยงต่อการถูกแฮ็ก ทำให้สกุลเงินเสมือนถูกขโมยหรือลูกค้าสูญเสียสินทรัพย์ โดยขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความปลอดภัยของกระเป๋าเงินดังกล่าว และ eToro จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความสูญเสียจากบุคคลที่สามเหล่านั้น
 • การถอนรายชื่อและ/หรือเลิกรองรับสกุลเงินดิจิทัล: เมื่อใดก็ตามที่สกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในคำสั่งซื้อของคุณถูกถอนรายชื่อและ/หรือเราเลิกรองรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดทันที หาก eToro ได้รับแจ้งว่าสกุลเงินดิจิทัลที่คุณถือครองในบัญชีมีแนวโน้มที่จะถูกถอนรายชื่อและ/หรือลบออกและ/หรือยกเลิกจากตลาดแลกเปลี่ยนใดๆ (บางส่วนหรือทั้งหมด) และ eToro เชื่อว่าไม่สามารถซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวได้ eToro จะพยายามขายสกุลเงินดิจิทัลในนามของคุณ ณ เวลาและราคานั้น ๆ

การซื้อขายอัตโนมัติและความเสี่ยงทางอินเทอร์เน็ต

ระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดขณะทำการซื้อขายบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของเรา คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากระบบขัดข้อง ซึ่งคำสั่งซื้อของคุณอาจมีความล่าช้าหรือไม่สำเร็จ

คุณยอมรับว่า การใช้ระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงและไม่ได้จำกัดเพียงการขัดข้องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ความเสี่ยงที่บุคคลที่สามอาจเข้าถึงข้อมูลและ/หรือสินทรัพย์ (รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลของคุณ)โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเก็บไว้ในนามของคุณ การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต ความขัดข้องของเครือข่ายสกุลเงินดิจิทัล (เช่น บล็อกเชน) ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสื่อสารขัดข้อง การขัดจังหวะ ข้อผิดพลาด การบิดเบือนหรือความล่าช้าที่คุณอาจประสบเมื่อซื้อขายผ่านบริการต่างๆ สปายแวร์ สแกร์แวร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม หรือมัลแวร์อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ หรือการฟิชชิ่ง การปลอมตัว หรือการโจมตีอื่นๆ นอกจากนี้ คุณควรตระหนักด้วยว่า บริการ SMS และอีเมลมีความเปราะบางต่อการโจมตีด้วยการปลอมตัวและการฟิชชิ่ง จึงควรใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อความที่อ้างว่ามาจาก eToro

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการของเราได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ etoro.com ในส่วนของ “ค่าธรรมเนียม” โปรดทราบถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณ เนื่องจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของคุณ

ข้อมูล

ความคิดเห็น ข่าว การวิจัย การวิเคราะห์ ราคา หรือข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นความเห็นทั่วไปของตลาดและไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน eToro ไม่รับผิดชอบต่อการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่ยึดตามคำแนะนำ การคาดการณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้

ผลงานในอดีต

ผลงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต มูลค่าของการลงทุนสามารถลดลงและสูงขึ้นได้

ความเสี่ยงจากสกุลเงิน

บัญชีของคุณใน eToro จะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากสกุลเงินที่คุณใช้ฝากเงิน ดังนั้น คุณควรตระหนักถึงความผันผวนของสกุลเงินด้วย

ความเสี่ยงของ SPAC

การลงทุนใน SPAC มีความเสี่ยงที่แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นอื่น ๆ บน eToro SPAC ต่างจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ตรงที่เป็นบริษัทมหาชนที่เป็นเหมือนเปลือก ซึ่งไม่มีการดำเนินธุรกิจชนิดใดชนิดหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นหมายความว่าคุณกำลังพึ่งพาผู้บริหารของ SPAC ให้ทำการลงทุนให้คุณ ไม่มีเครื่องรับประกันว่า SPAC จะได้รับการจัดการโดยบุคคลและบริษัทที่มีความสามารถ หรือมีคุณสมบัติในการดำเนินการดังกล่าว คุณควรอ่านหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกของ SPAC และรายงาน หรือเอกสารข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ที่ยื่นหรือเผยแพร่ เพื่อทำความเข้าใจเงื่อนไขการลงทุนของคุณและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแรงจูงใจของ SPAC ที่คุณกำลังลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น SPAC ที่ไม่ดำเนินการซื้อกิจการภายในระยะเวลาหนึ่ง จะถูกชำระบัญชี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่คุณจะไม่ได้รับเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณลงทุนโดยตรงใน SPAC และการชำระบัญชีของ SPAC ยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้หุ้นใด ๆ ที่ถือครองใน SPAC ไร้มูลค่าอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนใน SPAC โปรดคลิกที่นี่