เหรียญของฉันเก็บไว้ที่ใด (eToro Wallet)

เมื่อเหรียญอยู่ในกระเป๋าเงิน เหรียญจะถูกเก็บไว้ในบล็อคเชน (การจัดเก็บไว้ที่ผู้ให้บริการในระบบออนไลน์) ส่วนใหญ่ เหรียญในแพลตฟอร์มเก็บไว้โดยการจัดเก็บไว้ที่ตัวผู้ใช้งานเอง