ใช้เวลานานเท่าใดกว่าการโอนจะเสร็จสมบูรณ์ (eToro Wallet)

เราใช้เวลาหนึ่งวันทำการสำหรับการประมวลผลธุรกรรม เนื่องจากการโอนทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาแบบแมนนวล หลังจากธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของเรา ระยะเวลาที่เหลือขึ้นอยู่กับบล็อคเชน ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ eToro