การแปลงค่าเหรียญหมายถึงอะไร (eToro Wallet)

การแปลงค่าเหรียญ หมายถึงการเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งไปเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลอีกประเภทหนึ่ง ในการแปลงค่าสินทรัพย์ดิจิทัล คุณจะต้องเลือกว่าต้องการแปลงค่าจากเหรียญใด และต้องการแปลงค่าเป็นเหรียญใด จากนั้นคุณจะต้องกรอกจำนวนที่ต้องการเป็นหน่วย