ฉันจะคำนวณ P/L (กำไรหรือขาดทุน) ต่อการซื้อขายได้อย่างไร

ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับการซื้อขายที่กำหนด โปรดใช้สูตรด้านล่างนี้:

การซื้อ: (อัตราปิด - อัตราเปิด) X จำนวนหน่วย X อัตราแลกเปลี่ยน USD = P/L

การขาย: (อัตราเปิด - อัตราปิด) X จำนวนหน่วย X อัตราแลกเปลี่ยน USD = P/L

ตราสารที่มีการซื้อขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไม่จำเป็นต้องมีการแปลงสกุลเงิน ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยน USD จะมีค่าเป็น 1

หากต้องการดูข้อมูลวิธีการคำนวณจำนวนหน่วยที่ซื้อขาย ให้คลิก ที่นี่