ฉันจะเปลี่ยนภาษาบนแพลตฟอร์มได้อย่างไร

  1. คลิก การตั้งค่า ที่มุมล่างซ้ายของหน้าแรก 

 

 

  1. คลิกภาษาที่แสดงในปัจจุบันภายใต้แท็บ ภาษา

 

 

  1. เลือกภาษาที่คุณต้องการจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้น