ฉันสามารถใช้ Revolut เพื่อฝากและถอนเงินได้หรือไม่

ได้ คุณใช้บัญชี Revolut ของคุณเพื่อฝากและถอนเงินสกุล GBP และ EUR ได้ ไม่รองรับการชำระเงิน Revolut ในสกุล USD

 

การฝากเงิน:

 

ก่อนโอนเงินจากบัญชี Revolut ของคุณไปยังบัญชีการซื้อขาย eToro เป็นครั้งแรก โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ยืนยันบัญชี eToro ของคุณ
  2. เปิดตั๋วในศูนย์บริการลูกค้าเพื่อขอแบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศของเรา
  3. ป้อนแบบฟอร์มการโอนเงินระหว่างประเทศแล้วส่งกลับมา พร้อมแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัญชี Revolut ของคุณ รวมถึงสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารหรือบัตรเครดิต ที่แสดงรายการโอนเงินไปยังบัญชี Revolut ซึ่งครอบคลุมจำนวนเงินที่คุณต้องการฝากเข้า eToro
  4. เลือก "โอนเงินผ่านธนาคาร" ในหน้าการฝากเงิน และดำเนินการโอนเงินด้วย Revolut โดยใช้รายละเอียดธนาคารที่ให้ไว้

 

ข้อสำคัญ: เราไม่ยอมรับการชำระเงิน Revolut เป็น USD การชำระเงินผ่านบัญชี Revolut สกุลเงิน USD จะไม่ได้รับการดำเนินการและอาจสูญหายระหว่างการโอน

 

การถอนเงิน:

 

หากคุณอยากระบุ Revolut เป็นวิธีชำระเงินแบบอื่นที่ต้องการ โปรดเปิดตั๋วในศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อให้รายละเอียดดังต่อไปนี้:

 

สกุลเงิน GBP:

ชื่อผู้รับผลประโยชน์:

ชื่อธนาคาร: REVOLUT

หมายเลขบัญชี:

รหัส Sort:

สกุลเงินที่ต้องการ GBP

 

สกุลเงิน EUR:

ชื่อผู้รับผลประโยชน์:

ชื่อธนาคาร: REVOLUT

รหัส SWIFT:

IBAN:

สกุลเงินที่ต้องการ: EUR

 

หากคุณต้องการถอนเงินโดยรับเป็นสกุลเงิน USD โปรดระบุรายละเอียดของวิธีการชำระเงินแบบอื่นในชื่อของคุณ