การป้องกันยอดคงเหลือติดลบคืออะไร

เป็นไปได้ว่ายอดเงินคงเหลือของคุณจะเป็นค่าลบ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อยอดเงินคงเหลือทั้งหมดของคุณถูกลงทุนในสถานะเปิดและหักค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรือเกิดความสูญเสียทางการค้า ในกรณีส่วนใหญ่ส่วนของบัญชียังคงเป็นบวก

ในโอกาสที่หายากสภาวะตลาดอาจทำให้อิควิตี้ของคุณกลายเป็นลบ ในกรณีเหล่านี้ eToro จะทำการเรียกมาร์จิน: เราจะปิดการเทรดที่เปิดอยู่ทั้งหมด เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเราในการป้องกันยอดคงเหลือติดลบเราจะดูดซับการสูญเสียและรีเซ็ตส่วนของคุณเป็นศูนย์

ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินทุนมากกว่าที่คุณฝากไว้ในบัญชี eToro ของคุณ