การกำกับดูแลและใบอนุญาต

บริการโบรกเกอร์ของ eToro ดำเนินการโดย eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”) ซึ่งเป็นบริษัทด้านการลงทุนที่จดทะเบียนในไซปรัส (CIF) หมายเลขทะเบียนของบริษัทคือ HE20058 eToro Europe อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) ภายใต้ใบอนุญาตเลขที่ 109/10 ในสหราชอาณาจักร eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”) เลขที่จดทะเบียนบริษัท 7973792 ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ภายใต้เลขที่อ้างอิงบริษัท 583263 eToro Europe และ eToro UK ดำเนินการภายใต้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Market in Financial Instruments Directive (MiFID) ในออสเตรเลีย บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดำเนินการโดย eToro AUS Capital Pty Ltd. (“eToro Australia”) ABN 66 612 791 803 ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) 491139 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) และอยู่ภายใต้กฎหมาย Corporations Act (เครือจักรภพ)โดยที่ eToro Australia จัดหาบริการที่ดำเนินการโดย eToro Europe ให้กับลูกค้า

การฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

วิธีถอนเงินจากบัญชี eToro ของคุณ

นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียน

เวลาทำการและค่าธรรมเนียมของตลาด

การใช้ทุนเงินกู้และมาร์จิ้น

นโยบายคุกกี้ของ eToro 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสังคมการซื้อขาย eToro

การเปิดเผยความเสี่ยงทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

eToro และโบรกเกอร์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณยอมรับในการลงทะเบียนจะกำหนดว่านิติบุคคลและกฎระเบียบใดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ ข้อมูลนี้ยังปรากฏในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นระบบการกำกับดูแลบริการด้านการลงทุนตลอดทั้งเขตเศรษฐกิจยุโรปที่สอดคล้องกัน วัตถุประสงค์หลักของคำสั่งก็คือเพื่อเพิ่มการแข่งขันและการคุ้มครองลูกค้าในบริการด้านการลงทุน กิจกรรมและบริการของทั้ง eToro UK และ eToro Europe เป็นไปตามข้อกำหนดของ MiFID เอกสารและขั้นตอนทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎของ MiFID

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol ประเทศไซปรัส ได้รับใบอนุญาตการให้บริการด้านการลงทุนในการรับและส่งคำสั่งซื้อเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป ดำเนินการสั่งซื้อในนามของลูกค้า ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของตนเอง จัดการพอร์ตการลงทุน และให้คำปรึกษาด้านการลงทุน นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้จัดหาบริการเสริมในด้านการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและการบริหารเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมไปถึง การดูแลและเก็บรักษาและบริการที่เกี่ยวข้อง eToro Europe ให้บริการแก่คุณทั้งในฐานะตัวการหรือเป็นตัวแทน เมื่อเราทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน เราจะใช้โบรกเกอร์ดำเนินการรายอื่น รวมทั้งบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริการและเครื่องมือที่ eToro Europe ได้รับใบอนุญาต โปรดคลิกที่ บริการการลงทุน และ บริการเสริม

eToro (UK) Ltd.

eToro UK ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียบอยู่ที่ 5 Fleet Place, London EC4M 7RD และสถานที่หลักในการดำเนินธุรกิจที่ชั้น 24 One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB ได้รับอนุญาตให้ทำการตกลงหรือจัดเตรียมเกี่ยวกับการลงทุนในฐานะตัวแทนหรือตัวการสำหรับรายการที่จับคู่ตรงกันและถือเงินของลูกค้า โดย eToro UK จะให้บริการแก่คุณในฐานะตัวแทนและจะใช้โบรกเกอร์ผู้ดำเนินการรายอื่น เช่น eToro Europe หรือบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ บริษัทในเครือ ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบริการและเครื่องมือที่ eToro UK ได้รับใบอนุญาต โปรดคลิกที่

eToro AUS Capital Pty Ltd.

eToro Australia ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียบอยู่ที่ Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia มีใบอนุญาตการทำสัญญาอนุพันธ์และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในฐานะตัวแทนของคุณและตัวการ เมื่อเราทำหน้าที่ในฐานะตัวแทน เราจะใช้โบรกเกอร์ดำเนินการรายอื่น ซึ่งรวมถึง eToro Europe และบุคคลที่สามที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของลูกค้าของเรา

Copy Trading

CopyTrading™ เป็นคุณลักษณะการใช้งานที่ให้คุณสามารถสั่งให้เราสร้างคำสั่งซื้ออัตโนมัติสำหรับบัญชีของคุณตามตัวเลือกการซื้อขายของคุณที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ eToro รายอื่น (“Lead Trader”) คุณลักษณะ CopyTrading™ ให้บริการโดย eToro Europe (และจัดเตรียมไว้สำหรับคุณโดยผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศของคุณหากผู้ให้บริการในประเทศของคุณไม่ใช่ eToro Europe) ก่อนที่คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะ CopyTrading™ ได้ eToro Europe จะประเมินความเหมาะสมของคุณตามข้อมูลที่คุณให้มา ซึ่งอาจนำไปสู่การจำกัดการทำกิจกรรม CopyTrading™ ของคุณหรือการบล็อกกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมด การเข้าถึง CopyTrading™ ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือการรับรองว่าหน่วยงาน eToro ใด ๆ ได้ให้คำแนะนำว่ามีความเหมาะสมสำหรับคุณ โปรดดูเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการเข้าถึง

เขตอำนาจศาล

ยุโรป
สหราชอาณาจักร eToro (UK) Ltd. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) และได้รับใบอนุญาตข้ามพรมแดนจาก FCA เพื่อให้บริการในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป สำหรับรายชื่อประเทศและการอนุญาต โปรดคลิกที่นี่
ไซปรัส eToro (Europe) Ltd. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไซปรัส (CySEC) และได้รับใบอนุญาตข้ามพรมแดนจาก CySEC ให้นำเสนอบริการในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป และนอกเขตนี้
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา eToro USA ดำเนินการโดย eToro USA LLC ซึ่งจดทะเบียนกับ FINCEN ในฐานะธุรกิจบริการด้านการเงิน
ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC)

 

การเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ

การจัดหมวดหมู่ลูกค้า

Market in Financial Instruments Directive (MiFID) กำหนดให้จัดหมวดหมู่ลูกค้าออกเป็น ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าระดับมืออาชีพ หรือคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติ eToro Europe และ eToro UK จัดหมวดหมู่ลูกค้าทั้งหมดเป็นลูกค้ารายย่อยเมื่อเปิดบัญชีการซื้อขาย ซึ่งมีระดับการคุ้มครองสูงสุด (เช่น สิทธิในกองทุนเงินทดแทนนักลงทุน การดำเนินการที่ดีที่สุด และการปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้า เป็นต้น) ลูกค้าสามารถขอให้จัดประเภทใหม่ได้ โดยส่งหนังสือไปยัง eToro Europe/eToro UK ตามที่เหมาะสม ซึ่งจะจัดประเภทให้กับคุณใหม่ตามข้อกำหนด เงื่อนไข และขั้นตอนของ MiFID “ลูกค้ารายย่อย” คือลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้ามืออาชีพหรือคู่สัญญาที่มีคุณสมบัติ คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้าระดับมืออาชีพหรือนิติบุคคลที่ให้บริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งหรือการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าที่อยู่ในหมวดหมู่นี้มีระดับการคุ้มครองต่ำที่สุด ลูกค้าระดับมืออาชีพคือลูกค้าที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเกณฑ์ต่อไปนี้: ก. ประเภทลูกค้าที่อาจได้รับพิจารณาว่าเป็นมืออาชีพ: บุคคลต่อไปนี้จะถือว่าเป็นระดับมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับบริการและกิจกรรมการลงทุนและเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท:

 1. นิติบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อดำเนินงานในตลาดการเงิน รายการด้านล่างนี้ควรเป็นที่เข้าใจว่ารวมไปถึงนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีลักษณะแบบนิติบุคคลที่กล่าวถึง: นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากประเทศสมาชิกภายใต้คำสั่งของประชาคมยุโรป นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศสมาชิกโดยไม่ได้อ้างอิงคำสั่งดังกล่าว และนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประเทศที่มิใช่สมาชิก
  1. สถาบันสินเชื่อ
  2. บริษัทลงทุนจดทะเบียน
  3. สถาบันการเงินอื่นที่ได้รับอนุญาตหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแล
  4. การประกันภัย
  5. แผนการลงทุนร่วมกันและบริษัทการจัดการของโครงการดังกล่าว
  6. กองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทการจัดการของกองทุนดังกล่าว
  7. ดีลเลอร์สินค้าโภคภัณฑ์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์
  8. นักลงทุนสถาบันอื่น ๆ
  9. บุคคลในพื้นที่
 2. การดำเนินการขนาดใหญ่ที่สอดคล้องข้อกำหนดในด้านขนาดสองประการต่อไปนี้ ตามสัดส่วน:
  1. ยอดรวมงบดุลอย่างน้อย: 20,000,000 ยูโร
  2. ผลตอบแทนสุทธิอย่างน้อย: 40,000,000 ยูโร
  3. เงินทุนของตัวเองอย่างน้อย 2,000,000 ยูโร
 3. รัฐบาลแห่งชาติและระดับภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐที่บริหารจัดการหนี้สาธารณะ ธนาคารกลาง สถาบันระหว่างประเทศและสถาบันข้ามชาติ เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารกลางยุโรป ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่คล้ายกัน
 4. นักลงทุนสถาบันอื่น ๆ ที่มีกิจกรรมหลักในการลงทุนในเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ นิติบุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องได้รับอนุญาตให้ขอให้จัดหมวดหมู่เป็นไม่ใช่ระดับมือชีพและ eToro Europe/eToro UK อาจเห็นด้วยกับการให้การคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
 5. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ถือว่าเป็นระดับมืออาชีพในการขอการคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่สามารถประเมินหรือจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม จะมีการให้การคุ้มครองในระดับที่สูงเมื่อลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ eToro Europe/eToro UK (ตามความเหมาะสม) เพื่อให้มีผลบังคับให้ไม่ได้รับการปฏิบัติในฐานะมืออาชีพเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. ลูกค้าที่อาจได้รับการปฏิบัติในฐานะมืออาชีพตามที่ขอ: ลูกค้าอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและนักลงทุนบุคคลภาคเอกชน อาจได้รับอนุญาตให้ยกเว้นการคุ้มครองบางรายการตามกฎการการดำเนินธุรกิจของ eToro Europe/eToro UK ตามความเหมาะสม ซึ่งทั้ง eToro Europe และ eToro UK จะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติต่อลูกค้ารายใด ๆ ตามข้างต้นในฐานะมืออาชีพ หากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น ลูกค้ามีความสามารถในการตัดสินใจด้านลงทุนด้วยตนเองและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (การทดสอบความเหมาะสม) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างออกไปใด ๆ ข้างต้น คำขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำขอจัดหมวดหมู่ใหม่จะต้องส่งไปยัง

https://www.etoro.com/th/customer-service/

นโยบายการดำเนินการที่ดีที่สุดและการจัดการคำสั่งซื้อขาย


 

ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

นโยบายผลประโยชน์ทับซ้อน

กองทุนชดเชยนักลงทุน

เอกสารข้อมูลสำคัญ (eToro Europe)

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

ทั้งสหราชอาณาจักรและไซปรัสได้ออกกฎหมายที่เหมาะสมและบังคับใช้มาตรการด้านกฎระเบียบและมาตรการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมจัดหาเงินทุนเพื่อก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงิน นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศมีพันธกรณีในการใช้ข้อกำหนดทั้งหมดของสนธิสัญญาและมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากคำสั่งของสหภาพยุโรป กฎหมายของสหราชอาณาจักรและไซปรัสมีตวามสอดคล้องกับคำสั่งของสหภาพยุโรปฉบับที่สามในเรื่องการป้องกันการใช้ระบบการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้าย (Directive 2005/60/ΕC) ในฐานะบริษัทที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล eToro Europe และ eToro UK ต่างก็มีพันธสัญญาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันกิจกรรมการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนให้กับผู้ก่อการร้าย และอาชญากรรมทางการเงิน

ความเพียงพอของเงินทุน

ตามกฎระเบียบที่มีผลบังคับ ทั้ง eToro Europe และ eToro UK จะต้องมีเงินทุนของตัวเอง ซึ่งต้องเป็นไปตามสัดส่วนความเพียงพอของเงินทุนขั้นต่ำของกฎระเบียบข้อกำหนดด้านเงินทุนของยุโรป บริษัทด้านการลงทุนต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และครบถ้วนในการประเมินและและรักษาจำนวน ประเภท และการกระจายเงินทุนภายในให้ได้อย่างต่อเนื่องตามที่พิจารณาแล้วว่าความเพียงพอสำหรับลักษณะและระดับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์และขั้นตอนเหล่านี้จะต้องได้รับการตรวจสอบภายในเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีความครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของกิจกรรมของบริษัท

การปกป้องทรัพย์สินของลูกค้า

เราเก็บรักษาเงินทุนและสินทรัพย์ของลูกค้าไว้ในบัญชีแยกต่างหาก เพื่อให้เงินทุนและสินทรัพย์ของลูกค้าดังกล่าวแยกออกจากสินทรัพย์ของเรา การแยกบัญชีดังกล่าวจะมีการกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก เราดำเนินการกับสถาบันการชำระเงินและผู้ให้บริการชำระเงินที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูล Pillar 3

รายงาน RTS 28

คุณรู้หรือไม่

eToro มุ่งมั่นในการทำให้การซื้อขายออนไลน์ง่ายและปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ซื้อขายระหว่างประเทศและกฎระเบียบของ eToro