ตัวเลือกของบรรณาธิการ

Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
SystematicAlgo, Florian Vogt
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
ความเสี่ยง
57.13%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
KenanAbel, Kenan Abel
ความเสี่ยง
29.24%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
50.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
conjepense, Shereen Ashraf
ความเสี่ยง
65.48%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
NestorArmstrong, Nestor Antonio Armstrong Rodriguez
ความเสี่ยง
23.29%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
SystematicAlgo, Florian Vogt
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
ความเสี่ยง
57.13%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
KenanAbel, Kenan Abel
ความเสี่ยง
29.24%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
50.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
conjepense, Shereen Ashraf
ความเสี่ยง
65.48%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
NestorArmstrong, Nestor Antonio Armstrong Rodriguez
ความเสี่ยง
23.29%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Coolcontribution, Constantin Helmut Theodor Olk
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
SystematicAlgo, Florian Vogt
ความเสี่ยง
45.23%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
RobertMERC, Robert JOHN Reynolds
ความเสี่ยง
57.13%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
KenanAbel, Kenan Abel
ความเสี่ยง
29.24%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
50.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
conjepense, Shereen Ashraf
ความเสี่ยง
65.48%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
NestorArmstrong, Nestor Antonio Armstrong Rodriguez
ความเสี่ยง
23.29%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง

ถูกคัดลอกมากที่สุด (1 ปีที่ผ่านมา)

โปรแกรมนักลงทุนยอดนิยม
Wesley Warren Nolte
Wesl3y
Wesley Warren Nolte
63.92%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
19,917 ผู้คัดลอก -0.76%
Richard Stroud
Richardstroud
Richard Stroud
61.88%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
18,142 ผู้คัดลอก -4.3%
Christian Kongsted
CPHequities
Christian Kongsted
86.60%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
13,372 ผู้คัดลอก 9.78%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
60.46%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
12,227 ผู้คัดลอก -5.98%
Victor Pedersen
Miyoshi
Victor Pedersen
77.11%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
8,631 ผู้คัดลอก -6%
ดูทั้งหมด

กำลังอยู่ในกระแส (12 เดือนที่ผ่านมา)

Manuel Griguoli
Financial_man
Manuel Griguoli
91.89%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
119 ผู้คัดลอก 891.67%
Kenneth heston Bardales
khbardales
Kenneth heston Bardales
81.38%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
321 ผู้คัดลอก 33.75%
Mihail Tsankov
MihailTsankov
Mihail Tsankov
60.30%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
105 ผู้คัดลอก 19.32%
Sandra Gisela Schäfer-küpferling
sandra31168
Sandra Gisela Schäfer-küpferling
45.93%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
101 ผู้คัดลอก 83.64%
Luca Novelli
domopak
Luca Novelli
44.03%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
124 ผู้คัดลอก 45.88%
Esmark Gutierrez Dublin
TheTraderJuan
Esmark Gutierrez Dublin
39.83%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
14 ผู้คัดลอก 16.67%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนหุ้นระยะยาว (2 ปีที่ป่านมา)

Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
108.46%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
898 ผู้คัดลอก -4.26%
Aaron Wee Chong En
Alderique
Aaron Wee Chong En
79.49%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
839 ผู้คัดลอก 0.48%
Federico Cavaletto
copy_ark_invest
Federico Cavaletto
79.47%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
1,991 ผู้คัดลอก -7.05%
Björn Bredehöft
2BSmart
Björn Bredehöft
74.44%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
295 ผู้คัดลอก -4.84%
Beata Lovaszne Bucsko
arash007
Beata Lovaszne Bucsko
57.45%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
647 ผู้คัดลอก -0.61%
CHEN YU
brightgoldgold
CHEN YU
56.21%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
14 ผู้คัดลอก -6.67%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนระยะยาวและสั้น (12 เดือนที่ผ่านมา)

George Thomson
misterg23
George Thomson
80.96%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
8,512 ผู้คัดลอก 0.57%
Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
77.48%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
3,944 ผู้คัดลอก 0.9%
Kresimir Dodig
kresododig
Kresimir Dodig
72.73%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
688 ผู้คัดลอก -7.9%
Stefano Filippini
ItSoundsGreat
Stefano Filippini
70.59%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
848 ผู้คัดลอก -5.15%
Mihail Tsankov
MihailTsankov
Mihail Tsankov
60.30%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
105 ผู้คัดลอก 19.32%
Markus Nick
Markokbro
Markus Nick
53.46%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
494 ผู้คัดลอก -5.18%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนแบบใช้กลยุทธ์หลากหลาย (12 เดือนที่ผ่านมา)

Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
45.23%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
2,532 ผู้คัดลอก 27.17%
Luca Novelli
domopak
Luca Novelli
44.03%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
124 ผู้คัดลอก 45.88%
Daniel Weiermaier
daniel4653
Daniel Weiermaier
42.20%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
1,018 ผู้คัดลอก -0.68%
Guillaume Simonneau
simonneau
Guillaume Simonneau
40.81%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
162 ผู้คัดลอก -10.5%
michal palecek
ReadyForAnything
michal palecek
25.80%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
262 ผู้คัดลอก -0.38%
Kaushik Ray
RayTrader03
Kaushik Ray
24.27%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
10 ผู้คัดลอก 100%
ดูทั้งหมด