ตัวเลือกของบรรณาธิการ

triangulacapital, Pietari Laurila
ความเสี่ยง
29.44%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
GreatCompanies, Oscar Naveiras Picos
ความเสี่ยง
46.76%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
DanielCyrus, Daniel Khajenouri
ความเสี่ยง
26.11%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
VIXGold, Catalina Norena
ความเสี่ยง
13.66%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Karlo_s, Karol Stanczak
ความเสี่ยง
29.09%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
17.01%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
26.90%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
triangulacapital, Pietari Laurila
ความเสี่ยง
29.44%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
GreatCompanies, Oscar Naveiras Picos
ความเสี่ยง
46.76%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
DanielCyrus, Daniel Khajenouri
ความเสี่ยง
26.11%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
VIXGold, Catalina Norena
ความเสี่ยง
13.66%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Karlo_s, Karol Stanczak
ความเสี่ยง
29.09%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
17.01%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
26.90%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
triangulacapital, Pietari Laurila
ความเสี่ยง
29.44%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
GreatCompanies, Oscar Naveiras Picos
ความเสี่ยง
46.76%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
DanielCyrus, Daniel Khajenouri
ความเสี่ยง
26.11%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
VIXGold, Catalina Norena
ความเสี่ยง
13.66%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Karlo_s, Karol Stanczak
ความเสี่ยง
29.09%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
17.01%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
MrKnoot, Alejandro Jimenez Rico
ความเสี่ยง
26.90%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง

ถูกคัดลอกมากที่สุด (1 ปีที่ผ่านมา)

โปรแกรมนักลงทุนยอดนิยม
Richard Stroud
Richardstroud
Richard Stroud
66.35%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
18,168 ผู้คัดลอก -1.08%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
67.60%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
10,576 ผู้คัดลอก -0.27%
Olivier Danvel
OlivierDanvel
Olivier Danvel
5.52%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
1
ความเสี่ยง
7,691 ผู้คัดลอก 0.73%
Teoh Khai Liang
SparkLiang
Teoh Khai Liang
64.40%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
6,863 ผู้คัดลอก -0.8%
Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
88.57%
ผลตอบแทน (1 ปีที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
5,476 ผู้คัดลอก -1.37%
ดูทั้งหมด

กำลังอยู่ในกระแส (12 เดือนที่ผ่านมา)

Armando Dy
armand_dy
Armando Dy
93.79%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
368 ผู้คัดลอก 384.21%
Federico Salvioli
federicosalvioli
Federico Salvioli
88.23%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
70 ผู้คัดลอก 337.5%
Ricardo Weishaupt
ricardolw
Ricardo Weishaupt
76.86%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
63 ผู้คัดลอก 57.5%
marius andersen
marwisi
marius andersen
59.78%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
32 ผู้คัดลอก 14.29%
Thomas PROBST
Probstonud
Thomas PROBST
56.37%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
19 ผู้คัดลอก 26.67%
Benjamin Lippmann
BenjaminLippmann
Benjamin Lippmann
53.66%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
20 ผู้คัดลอก 25%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนหุ้นระยะยาว (2 ปีที่ป่านมา)

Roman Hauk
Haukro
Roman Hauk
135.49%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
666 ผู้คัดลอก 9%
Zoltán Szucs
zofesu
Zoltán Szucs
127.28%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
432 ผู้คัดลอก -5.05%
Ramiro Ferrando
johnvincentmoon
Ramiro Ferrando
126.49%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
259 ผู้คัดลอก -3.72%
Kenneth heston Bardales
khbardales
Kenneth heston Bardales
99.48%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
668 ผู้คัดลอก -3.47%
Björn Bredehöft
2BSmart
Björn Bredehöft
98.83%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
439 ผู้คัดลอก -0.23%
Levente Sandor Tocaciu
Aguero1010
Levente Sandor Tocaciu
98.58%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
601 ผู้คัดลอก -4.3%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนระยะยาวและสั้น (12 เดือนที่ผ่านมา)

Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
87.71%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
2,865 ผู้คัดลอก 9.6%
marius andersen
marwisi
marius andersen
59.78%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
32 ผู้คัดลอก 14.29%
Benjamin Lippmann
BenjaminLippmann
Benjamin Lippmann
53.66%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
20 ผู้คัดลอก 25%
Oscar Naveiras Picos
GreatCompanies
Oscar Naveiras Picos
46.76%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
1,454 ผู้คัดลอก 30.99%
Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
44.04%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
5,476 ผู้คัดลอก -1.37%
Mattia Buongiorno
BellKeeper
Mattia Buongiorno
41.26%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
480 ผู้คัดลอก -2.44%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนแบบใช้กลยุทธ์หลากหลาย (12 เดือนที่ผ่านมา)

Yvonne Vey
YVinvest
Yvonne Vey
87.71%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
2,864 ผู้คัดลอก 9.56%
Alexander Glocker
GS_Capital
Alexander Glocker
51.40%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
312 ผู้คัดลอก 1.96%
ETHAN DADRAS
apadanaforex
ETHAN DADRAS
47.93%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
68 ผู้คัดลอก -1.45%
Oscar Naveiras Picos
GreatCompanies
Oscar Naveiras Picos
46.76%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
1,452 ผู้คัดลอก 30.81%
Grigori Klassen
woron2008
Grigori Klassen
41.17%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
135 ผู้คัดลอก 6.3%
Laurent Stephane John Devriendt
LaurentDevriendt
Laurent Stephane John Devriendt
36.67%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
213 ผู้คัดลอก -1.39%
ดูทั้งหมด