ตัวเลือกของบรรณาธิการ

SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
ความเสี่ยง
50.07%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
29.51%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
ความเสี่ยง
49.97%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
uinci1103, Ufuk Inci
ความเสี่ยง
36.56%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Jacksmann, Francesco Borri
ความเสี่ยง
46.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Andresvicunat, Andres Vicuna
ความเสี่ยง
46.54%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
tradefx525, ali  malik
ความเสี่ยง
15.89%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
ความเสี่ยง
50.07%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
29.51%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
ความเสี่ยง
49.97%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
uinci1103, Ufuk Inci
ความเสี่ยง
36.56%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Jacksmann, Francesco Borri
ความเสี่ยง
46.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Andresvicunat, Andres Vicuna
ความเสี่ยง
46.54%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
tradefx525, ali  malik
ความเสี่ยง
15.89%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
SimoneRizzetto88, Simone Rizzetto
ความเสี่ยง
50.07%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
bensonkuo, Jungyu Kuo
ความเสี่ยง
29.51%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
JoeyDiekstra, Joey Diekstra
ความเสี่ยง
49.97%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
uinci1103, Ufuk Inci
ความเสี่ยง
36.56%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Jacksmann, Francesco Borri
ความเสี่ยง
46.95%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
Andresvicunat, Andres Vicuna
ความเสี่ยง
46.54%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง
tradefx525, ali  malik
ความเสี่ยง
15.89%ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
นี่ไม่ใช่คำปรึกษาด้านการลงทุน เงินทุนที่มีความเสี่ยง

ถูกคัดลอกมากที่สุด (2 ปีที่ป่านมา)

โปรแกรมนักลงทุนยอดนิยม
Heloise Greeff
rubymza
Heloise Greeff
79.37%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
12,434 ผู้คัดลอก 44.94%
Olivier Jean Andre Danvel
OlivierDanvel
Olivier Jean Andre Danvel
12.49%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
2
ความเสี่ยง
8,942 ผู้คัดลอก 1.12%
JS Media GmbH
Social-Investor
JS Media GmbH
50.54%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
4
ความเสี่ยง
5,143 ผู้คัดลอก 12.83%
Libor Vasa
liborvasa
Libor Vasa
69.00%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
3,961 ผู้คัดลอก 3.8%
TING-WEI CHANG
CashFlowStation
TING-WEI CHANG
87.53%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
4
ความเสี่ยง
3,733 ผู้คัดลอก -7.05%
ดูทั้งหมด

กำลังอยู่ในกระแส (12 เดือนที่ผ่านมา)

Mona Beeg-sauer
Monabel
Mona Beeg-sauer
80.22%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
721 ผู้คัดลอก 35,950%
ShingLong Tan
shinglong80
ShingLong Tan
42.30%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
488 ผู้คัดลอก 317.09%
Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
43.64%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
285 ผู้คัดลอก 265.38%
Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
23.28%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
3
ความเสี่ยง
306 ผู้คัดลอก 247.73%
Jacky Chu
TradeJacks
Jacky Chu
36.25%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
31 ผู้คัดลอก 181.82%
Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
62.19%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
2,244 ผู้คัดลอก 146.86%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนหุ้นระยะยาว (2 ปีที่ป่านมา)

Ed Butler
eddyb123
Ed Butler
93.56%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
2,243 ผู้คัดลอก 146.75%
Guillaume Serdan
Gserdan
Guillaume Serdan
92.86%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
285 ผู้คัดลอก 265.38%
Bogdan Lubenets
iiapad0ks
Bogdan Lubenets
92.23%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
118 ผู้คัดลอก -11.28%
Manuel Griguoli
Financial_man
Manuel Griguoli
90.37%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
6
ความเสี่ยง
26 ผู้คัดลอก 44.44%
Matas Ramanauskas
Mateausas
Matas Ramanauskas
86.49%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
74 ผู้คัดลอก 2,366.67%
Arnaldo Luca Gisi
Lvnce6
Arnaldo Luca Gisi
83.04%
ผลตอบแทน (2 ปีที่ป่านมา)
5
ความเสี่ยง
447 ผู้คัดลอก -11.13%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนระยะยาวและสั้น (12 เดือนที่ผ่านมา)

Alberto Poli
pino428
Alberto Poli
84.66%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
1,949 ผู้คัดลอก -13.61%
George Thomson
misterg23
George Thomson
57.40%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
4,633 ผู้คัดลอก 6.9%
Markus Nick
Markokbro
Markus Nick
49.13%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
402 ผู้คัดลอก -0.99%
Tommaso Brignone
Tombri2412
Tommaso Brignone
43.95%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
6
ความเสี่ยง
22 ผู้คัดลอก -8.33%
Ondrej Klecka
EventDrivenOpps
Ondrej Klecka
43.63%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
60 ผู้คัดลอก 9.09%
Daniel William Collison
OverIt
Daniel William Collison
37.66%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
682 ผู้คัดลอก 4.28%
ดูทั้งหมด

นักลงทุนแบบใช้กลยุทธ์หลากหลาย (12 เดือนที่ผ่านมา)

Daniel Weiermaier
daniel4653
Daniel Weiermaier
35.18%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
741 ผู้คัดลอก 43.33%
YAO HEW
HEWGUOYAO
YAO HEW
28.12%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
91 ผู้คัดลอก 85.71%
Владимир Елькин
ieshei
Владимир Елькин
26.23%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
5
ความเสี่ยง
13 ผู้คัดลอก 62.5%
Shamsher Malik
SherryMalik
Shamsher Malik
25.26%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
3
ความเสี่ยง
923 ผู้คัดลอก 5.61%
ghazia saifoor
ghazfx
ghazia saifoor
24.37%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
4
ความเสี่ยง
537 ผู้คัดลอก -2.01%
Constantin Helmut Theodor Olk
Coolcontribution
Constantin Helmut Theodor Olk
23.28%
ผลตอบแทน (12 เดือนที่ผ่านมา)
3
ความเสี่ยง
306 ผู้คัดลอก 247.73%
ดูทั้งหมด