108.31 0.07 (0.06%)
ราคาโดย Xignite, ในสกุลเงิน USD |   ตลาดปิด
ซื้อขาย

ภาพรวม

ปิดก่อนหน้านี้108.24
ช่วงของวัน107.18 - 108.43
ช่วง 52 สัปดาห์58.54 - 110.59
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)7.37M
ผลตอบแทน 1 ปี59.40%
เบต้า0.8343
มูลค่าตลาด77.04B
สัดส่วน P/E13.32
รายได้16.9B
EPS8.1272
เงินปันผล (ผลตอบแทน)0 (0%)
1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี สูงสุด
เวลาชาร์ตใน UTC
อุตสาหกรรม Biotechnology
CEO Mark J. Alles
พนักงาน 8,852

สรุปข้อมูลทางการเงิน

สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31/12/2018 รายได้ของ Celgene Corp increased19.18% ถึง15.28B รายได้สุทธิ increased 37.62% ถึง 4.05B สินทรัพย์สุทธิ increased 119.77% ถึง 15.21B และกำไรต่อหุ้น (EPS) increased จาก 3.64 ถึง 5.51
CELGฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ
งบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสด
รายไตรมาส
กำไรขั้นต้น
93.60%
อัตรากำไรสุทธิ
22.37%
กำไรจากการดำเนินงาน
47.90%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
12.39%
12/18
03/19
06/19
09/19
รายได้รวม
4.04B
4B
4.4B
4.5B
กำไรขั้นต้น
3.87B
3.75B
4.25B
4.23B
กำไรจากการดำเนินงาน
1.75B
1.76B
N/A
2.28B
กำไรสุทธิ
1.07B
1.55B
1.57B
1.69B