CommoditiesCocoa Future ContractCOCOA

COCOA

Cocoa Future Contract

2349.00 -7.00 (-0.30%)
ราคาโดย eToro ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
2349.00
B
2362.00

ภาพรวม

ปิดก่อนหน้านี้2349.00
ช่วงของวัน2321.00 - 2362.00
ช่วง 52 สัปดาห์2089.00 - 2818.00
ผลตอบแทน 1 ปี4.26%
1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี สูงสุด
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.7