StocksBarrick GoldGOLD.BARRICK

GOLD.BARRICK

Barrick Gold

23.54 1.33 (5.99%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
23.54
B
23.59
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
GOLD.BARRICK
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น