StocksIHS Markit LtdINFO

INFO

IHS Markit Ltd

101.65 0.98 (0.97%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
101.56
B
101.79
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
INFO
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น