StocksOi SAOIBR

OIBR

Oi SA

0.4050 0.0150 (3.85%)
ราคาที่ล่าช้าโดย NASDAQ ในสกุลเงิน USD ปิดตลาด
ซื้อขาย
S
0.4100
B
0.4200
(คลิกขวาเพื่อลบคลิกขวาเพื่อจัดการ)
OIBR
- +
 
ไม่มีข้อมูล
ค้นหาสัญลักษณ์หรือชื่อผู้ใช้
ชาร์ตแสดงราคาซื้อ ราคาทั้งหมดมีเพื่อการบ่งชี้และให้ข้อมูลเท่านั้น